14 vị Anh hùng dân tộc Việt Nam -Theo Công văn ngày 21/6/2013, của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

 

Trong suốt lịch sử hàng nghìn năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của dân tộc Việt Nam đã xuất hiện nhiều anh hùng dân tộc tiêu biểu. 

LTS: Theo Công văn ngày 21/6/2013, của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, danh sách 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam xếp theo thứ tự thời gian bao gồm: Quốc tổ Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Lý Nam Đế, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ (Quang Trung), Chủ tịch Hồ Chí Minh.

14 vị Anh hùng dân tộc Việt Nam đáp ứng được một trong ba tiêu chí sau đây:

Người khởi xướng, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ ngoại xâm, giành độc lập dân tộc;

Người đứng đầu 1 vương triều có đóng góp đặc biệt xuất sắc, lãnh đạo dân tộc giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước;

Nhà quân sự, chính trị, văn hóa lỗi lạc.

 

Dưới đây là một số thông tin chi tiết về 14 vị danh nhân anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam:

1. Vua Hùng: Vua Hùng là người sáng lập và trời phù hộ cho dân tộc Việt Nam. Ông đã giữ gìn và bảo vệ tổ quốc trước những nguy hiểm bên ngoài.

2. Hai Bà Trưng: Hai Bà Trưng là Trưng Trắc và Trưng Nhị, chị em sinh ra ở Gia Cẩm, tỉnh Nghệ An. Hai bà Trưng dẫn dắt nhân dân khởi nghĩa chống lại sự chiếm đóng của thực dân Trung Quốc vào thế kỷ 1.

3. Lý Nam Đế: Lý Nam Đế là vị vua đã kết thúc cuộc chiến tranh 1000 năm đấu tranh chống ngoại xâm của Trung Quốc và xây dựng đất nước trong thời kỳ Duy Tân (544-602).

4. Ngô Quyền: Ngô Quyền là vị tướng quân cai trị việc đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng năm 938, đánh dấu một giai đoạn chấm dứt nô lệ Trung Hoa.

5. Đinh Bộ Lĩnh: Đinh Bộ Lĩnh là vị quốc vương đầu tiên của đất nước Việt Nam (968-979). Ông thống nhất nước ta, đặt nền móng cho triều đại Đinh.

6. Lê Hoàn: Lê Hoàn là vị tướng quân và quốc vương đáng nhớ với việc đánh đuổi quân đại Minh khi họ xâm lược Việt Nam vào năm 981.

7. Lý Công Uẩn: Lý Công Uẩn là vị hoàng đế đã xây dựng triều đại Lý (1009-1225) và có nhiều cống hiến cho sự phát triển văn hóa, giáo dục và hành chính.

8. Lý Thường Kiệt: Lý Thường Kiệt là vị tướng quân tài ba và danh giá đã giúp triều đại Lý đánh bại quân xâm lược Trung Quốc trong cuộc chiến chống quan Tống thế kỷ 11.

9. Trần Nhân Tông: Trần Nhân Tông là một trong những vị vua đáng nhớ của triều đại Trần (1258-1308). Ông có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế và văn hóa của đất nước.

10. Trần Hưng Đạo: Trần Hưng Đạo là vị tướng quân kiệt xuất của triều đại Trần. Ông đã lãnh đạo quân đội đánh bại quân Mongol hai lần trong trận Đông Bộ Đầu (1258) và trận Bạch Đằng (1288).

11. Lê Lợi: Lê Lợi là vị vua đầu tiên của triều đại Lê Sơ (1428-1527). Ông dẫn đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn để chống lại sự chiếm đóng của quân Minh.

12. Nguyễn Trãi: Nguyễn Trãi là một trong những nhà văn, nhà ngoại giao, và chính trị gia tài hoa của Việt Nam. Ông đã có đóng góp to lớn cho chiến đấu chống lại quân Minh nô lệ trong giai đoạn Trung Hoa.

13. Nguyễn Huệ: Nguyễn Huệ là vị hoàng đế đầu tiên của nhà Nguyễn (1788-1792). Nhà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn lấy lại độc lập cho quốc gia.

14. Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh là nhà cách mạng và chính trị gia vĩ đại của Việt Nam. Ông đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa thành công chống lại thực dân Pháp, và sau đó thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và là chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam.