Thông báo về quy trình xuất nhập hàng tại kho

      Phòng Cung ứng công ty Đồ chơi Kinh Bắc xin gửi tới toàn thể CBCNV và các bộ phận phòng ban của công ty thông báo về quy trình xuất nhập hàng tại kho, chi tiết dưới file đính kèm.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan: