Thông báo khen thưởng phân xưởng, cá nhân xuất sắc

        Thông báo khen thưởng phân xưởng, cá nhân xuất sắc

        Nhằm ghi nhận, tôn vinh, biểu dương và khuyến khích những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong quá trình làm việc, xây dựng và phát triển công ty Đồ chơi Kinh Bắc, ban giám đốc quyết định khen thưởng các phân xưởng, các cá nhân đạt tiêu chí mức độ hài lòng về KHSX tuần 3 và tuần 4 tháng 8 như sau:

 

 

 

Bài viết liên quan: