Bạn đang xem tại

Team Phượng Hoàng

Triết lý sống & kinh doanh của Team Phượng Hoàng

 

Triết lý sống và kinh doanh + Tầm nhìn + Sứ mệnh + Bản sắc Văn hóa - Giá trị Cốt Lõi của Team Phượng Hoàng.

Triết lý sống & kinh doanh của team Phượng Hoàng

Trọng người tín nghĩa lấy cần kiệm liêm chính làm vũ khí lấy đức hạnh làm nên sức mạnh để cùng nhau xây dựng 1 thế giới hạnh phúc, phồn hoa và thịnh vượng !

Tầm nhìn

Trở thành một trong những team cung cấp giải pháp tư vấn tài chính và thương hiệu, cơ hội đầu tư kinh doanh cho những nhà sản xuất, cung cấp thông tin về những trò chơi vận động giải trí toàn cầu.

Sứ mệnh

Không ngừng học tập đổi mới , luôn giữ niềm tin vào bản thân, vượt qua thử thách, đối mặt với cuộc sống bằng sự kiên trì và lạc quan.

Giá trị cốt lõi

1.Trách nhiệm :

Chúng tôi luôn chịu trách nhiệm, không trốn tránh về những lời mình đã nói và những việc mình sẽ làm.

2.Sáng tạo

Chúng tôi không ngừng sáng tạo, học hỏi để tạo ra các giá trị ngày một tốt hơn

3.Đoàn kết

Chúng tôi đồng lòng, tin tưởng cùng nhau thực hiện mục tiêu chung

4.Sự ghi nhận

Chúng tôi luôn biết ơn, trân trọng và ghi nhận sự đóng góp của bạn, của tôi, của tất cả chúng ta.

Bản sắc văn hóa

1.Faith Center – Tâm

Thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức, lấy khách hàng làm trung tâm và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

2.Humanity – Nhân

Biết đối nhân xử thế, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ mọi người

3.Meaning – Nghĩa

Ngay thẳng, trung thực chính nghĩa, niềm tin vào chính nghĩa sẽ không bao giờ mất đi mà còn luôn luôn chiến thắng

4.Ceremony – Lễ

Tôn trọng, giữ mối quan hệ hài hòa giữa mọi người với nhau

5. Wisdom

Không ngừng học tập để có được trí tuệ, sự am hiểu và sáng suốt

6.Credit – Tín

Luôn giữ lời hứa, coi trọng lòng tin của mọi người với mình

SoloGan team Phượng Hoàng

MỘT NHÓM - MỘT tinh thần - MỘT MỤC TIÊU - CÙNG PHÁT TRIỂN

Triết lý - Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi - Bản sắc Văn hóa của Team Phượng Hoàng

Ý nghĩa và tầm quan trọng trong triết lý, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và giá trị văn hóa của Team rất quan trọng và mang ý nghĩa lớn trong hoạt động kinh doanh. Triết lý là nguyên tắc cơ bản mà Team tuân thủ để định hướng phát triển. Tầm nhìn chỉ ra hướng đi mà team muốn đạt được trong tương lai. Sứ mệnh là mục tiêu và trách nhiệm của Team đối với khách hàng, cộng đồng và xã hội. Giá trị cốt lõi là những nguyên tắc và đạo đức tư duy mà Team hoạt động dựa trên. Giá trị văn hóa là những tập quán và quy tắc ứng xử của Team trong quan hệ với nhân viên, đối tác và cộng đồng. Tất cả những yếu tố này cùng nhau tạo nên bản sắc và định hình thành công của một Team và đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và là lý do Team tồn tại..

Ý nghĩa của câu nói "Một nhóm - Một tinh thần - Một mục tiêu - Cùng phát triển" là nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và hợp tác trong một nhóm nhằm đạt được mục tiêu chung. Qua việc hỗ trợ và cống hiến cho nhau, thành viên của một nhóm có thể tạo ra một tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, để cùng nhau vượt qua khó khăn và đạt được sự phát triển bền vững. Mục tiêu chung này không chỉ mang tính chất cá nhân mà còn hướng đến lợi ích của toàn bộ nhóm và cộng đồng. Từ đó, câu nói này khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết, sự phát triển chung và sự đồng lòng trong một nhóm.