Bạn đang xem tại

Team Kỳ Lân

Triết lý sống & kinh doanh của Team Kỳ Lân

Team kỳ Lân của Đồ Chơi Kinh Bắc

 

Chúng tôi luôn tâm niệm rằng việc cùng nhau tạo dựng những giá trị vững chắc chính là chìa khóa giúp phát triển đội nhóm, tổ chức lớn mạnh trường tồn.

 

Tầm nhìn

Trở thành một trong những team sáng tạo thiết kế và sản xuất để cung cấp những trò chơi vận động giải trí hướng ra toàn cầu.

Sứ mệnh

Không ngừng cải tiến, đổi mới để phát triển tập thể, xây dựng 1 hệ thống bền vững và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác để những nhà sáng tạo tương lai có được nền tảng sức khỏe nụ cười và những chiếc vé đi tuổi thơ.

Giá trị cốt lõi

1.Tôn trọng

Chuẩn mực về cách xử sự của nội bộ công ty giúp tạo nên môi trường công bằng, lịch sự.

2.Chuẩn hóa tinh gọn

Chuẩn hóa mọi hoạt động, loại bỏ tất cả những cản trở, lãng phí, tập trung vào những điều cơ bản và cốt lõi để gia tăng giá trị.

3.Trách nhiệm

Cam kết thực hiện những điều đã hứa, để tạo ra niềm tin sự tử tế giữa con người và con người.

4.Ghi nhận

Ghi nhận sự đóng góp, biết ơn và trân trọng với tất cả mọi người

Bản sắc văn hóa

1.Tín nhiệm

Là sự tin cậy và tôn trọng mà người khác dành cho bạn trong quá trình tiếp xúc

2.Đổi mới sáng tạo

Là nền tảng phát triển sản phẩm mới, không ngừng cải tiến nâng cao hiệu quả.

3.Sẵn sàng hợp tác

Chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc hay một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung

4.Bền vững

Luôn tiếp cận các vấn đề và hành động vì mục tiêu lâu dài, sẵn sàng hy sinh lợi ích trước mắt vì những giá trị bền lâu.

SoloGan Team kỳ lân

Thiết kế ước mơ, xây những giá trị .

Ý nghĩa và tầm quan trọng trong triết lý, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và giá trị văn hóa của Team rất quan trọng và mang ý nghĩa lớn trong hoạt động kinh doanh. Triết lý là nguyên tắc cơ bản mà Team tuân thủ để định hướng phát triển. Tầm nhìn chỉ ra hướng đi mà team muốn đạt được trong tương lai. Sứ mệnh là mục tiêu và trách nhiệm của Team đối với khách hàng, cộng đồng và xã hội. Giá trị cốt lõi là những nguyên tắc và đạo đức tư duy mà Team hoạt động dựa trên. Giá trị văn hóa là những tập quán và quy tắc ứng xử của Team trong quan hệ với nhân viên, đối tác và cộng đồng. Tất cả những yếu tố này cùng nhau tạo nên bản sắc và định hình thành công của một Team và đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và là lý do Team tồn tại..

Ý nghĩa của Câu nói "Thiết kế ước mơ, xây những giá trị" có ý nghĩa là chúng ta cần có kế hoạch và chi tiết để thực hiện ước mơ của mình. Chỉ ước mơ mà không có hành động và công việc cụ thể là không đủ. Chúng ta cần đặt mục tiêu và xác định các giá trị quan trọng để xây dựng sự thành công và đạt được những gì mình mong muốn.