Quyết định hủy thưởng cá nhân-phòng-xưởng giới thiệu nhân sự mới

Kính gửi toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Đồ chơi Kinh Bắc,

Phòng Hành chính nhân sự thông báo Quyết định của ban giám đốc về việc hủy Quyết định thưởng cá nhân-phòng-xưởng giới thiệu nhân sự mới, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01.09.2023 đến khi có quyết định mới của ban giám đốc.

Rất mong nhận được sự đồng thuận của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty và luôn tuân thủ các quy định, quyết định của ban Giám đốc.

Chân thành cảm ơn!

Bài viết liên quan: