Quyết định bổ nhiệm phó phòng Game IT

Phòng hành chính nhân sự trân trọng gửi quyết định bổ nhiệm phó phòng game IT tới toàn thể CBNV công ty Đồ chơi Kinh Bắc , chúc phó phòng Game IT Nguyễn Văn Biền cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Bài viết liên quan: