Bạn đang xem tại

Phẩm Chất Cốt Lõi

Phẩm Chất Cốt Lõi

 

Triết lý - Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi - Bản sắc Văn hóa của Đồ Chơi Kinh Bắc

Triết lý sống & kinh doanh của Đồ chơi kinh Bắc

Chúng tôi là một đội ngũ trọng đức, trọng nghĩa. Luôn làm việc một cách tôn trọng con người, tôn trọng văn hóa ,bảo vệ giá trị bền vững. Không ngừng nỗ lực kiên trì cho một cuộc sống đầy ắp tiếng cười và tươi đẹp hơn.

Tầm nhìn của đồ chơi kinh bắc chính là Trở thành một trong những nhà sản xuất,cung cấp thông tin về những trò chơi vận động giải trí toàn cầu.

Sứ mệnh của đồ chơi kinh bắc chính là Không ngừng học tập,đổi mới để những nhà sáng tạo tương lai có được nền tảng sức khoẻ,nụ cười và những chiếc vé đi tuổi thơ.

6 Giá trị cốt lõi của đồ chơi kinh bắc là

1. Cho là nhận :

Cho đi và sẵn sàng cho đi trước để tạo ra một thế giới tốt đẹp,các cơ hội và những mối quan hệ lâu dài.

2.Xây dựng mối quan hệ :

Xây dựng mối quan hệ bền vững -lạc quan - yêu đời.qua đó mang lại cơ hội phát triển ý nghĩa.

3.Học tập suốt đời:

Giá trị của bạn tăng lên khi bạn phát triển kiến thức và kỹ năng học tập và xây dựng cuộc sống hạnh phúc có mối liên hệ mật thiết với nhau.

4.Chuẩn mực và tích cực:

Chuẩn mực để đi tới xây dựng những con người tốt đẹp hơn.tích cực để thu hút những con người tuyệt vời và sự thịnh vượng.

5.Cam kết trách nhiệm:

Cam kết thực hiện những điều đã hứa,qua đó các mối quan hệ được bền chặt.Trách nhiệm để tạo ra niềm tin và sự tử tế giữa con người với con người.

6.Sự ghi nhận:

Chúng tôi ghi nhận và công nhận sự đóng góp.Tin tuyệt đối sự ghi nhận sẽ thúc đẩy Sự phát triển - Thu hút thành công - Ý nghĩa và Hạnh phúc

6 giá trị Bản sắc văn hóa của đồ chơi kinh bắc là

1.Trust - Tin Cậy :

Giữ chữ tín.

2.Standard - Chuẩn mực :

Tôn trọng và ứng sử chuẩn mực .

3.Ready to innovate Sẵn sàng đổi mới:

Luôn hướng tới ứng dụng công nghệ mới .

4.Lasting - Bền vững:

Vì lợi ích giá trị bền vững.

5.Humanities - Nhân Văn:

Trọng đức,gần gũi,biết thông cảm và sẻ chia.

6.Spirit - Ý chí:

Luôn nỗ lực kiên trì trong mọi khó khăn.

SoloGan Của đồ chơi Kinh Băc là. Vé đi tuổi thơ khơi nguồn sáng tạo.

Ý nghĩa và tầm quan trọng trong triết lý, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và giá trị văn hóa của doanh nghiệp rất quan trọng và mang ý nghĩa lớn trong hoạt động kinh doanh. Triết lý là nguyên tắc cơ bản mà công ty tuân thủ để định hướng phát triển. Tầm nhìn chỉ ra hướng đi mà doanh nghiệp muốn đạt được trong tương lai. Sứ mệnh là mục tiêu và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với khách hàng, cộng đồng và xã hội. Giá trị cốt lõi là những nguyên tắc và đạo đức tư duy mà doanh nghiệp hoạt động dựa trên. Giá trị văn hóa là những tập quán và quy tắc ứng xử của doanh nghiệp trong quan hệ với nhân viên, đối tác và cộng đồng. Tất cả những yếu tố này cùng nhau tạo nên bản sắc và định hình thành công của một doanh nghiệp và đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và là lý do doanh nghiệp tồn tại..

Câu nói "vé đi tuổi thơ khơi nguồn sáng tạo" có ý nghĩa là khi chúng ta trở lại tuổi thơ, chúng ta sẽ được khám phá và kích thích trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình. Đây là một cách để chúng ta tìm kiếm nguồn cảm hứng và ý tưởng mới trong cuộc sống. Câu nói này cũng đề cập đến việc sử dụng và vui chơi vận động sẽ kích thích trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mọi người...