Kaizen thiết kế và sản xuất 

Kaizen là một triết lý quản lý được người Nhật Bản sử dụng để nâng cao hiệu suất và chất lượng trong quá trình sản...