[Đồ chơi kinh bắc]Lịch họp hàng tuần đối với Ban giám đốc cùng Ban Lãnh đạo các Team 17.07.2023

[Đồ chơi kinh bắc]Lịch họp hàng tuần đối với Ban giám đốc cùng Ban Lãnh đạo các Team 17.07.2023

Lịch họp hàng tuần bắt đầu từ 17/07/2023

Ngày Thứ 2: từ 14 giờ đến 15 giờ 30 – Ban giám đốc công ty – Hình thức họp online

Ngày Thứ 3: Từ 14 giờ 05 đến 16 giờ 05 – Ban lãnh đạo các team họp cùng ban giám đốc – họp online và ofline kết hợp - Cá nhân tham ra bao gồm Tất cả thành viên lãnh đạo của các team

Chịu trách nhiệm Tổ chức hậu cần cuộc họp thông báo là thành viên lãnh đạo team Rồng thiêng

Chịu trách nhiệm làm Thơ ký trong cuộc họp là thành viên ban lãnh đạo team Phượng Hoàng.

Chịu trách nhiệm Thiết bị âm thanh ánh sáng cuộc họp là thành viên lãnh đạo team Kỳ Lân.

Khách mời Cá nhân đăng ký và thông báo trước cho thơ ký cuộc họp.

Cuộc họp hàng tuần có vai trò và ý nghĩa như thế nào ?

Đối với Ban giám đốc công ty:

Cuộc họp hàng tuần của ban giám đốc công ty có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó giúp lãnh đạo của các team thành viên được cập nhật về các thông tin, tiến độ và kế hoạch chiến lược mục tiêu của công ty. Cuộc họp này cũng tạo điều kiện để ban giám đốc trao đổi, thảo luận và đưa ra quyết định quan trọng cho sự phát triển của công ty. Nó là một cách để chắp cánh cho sự liên kết, hiểu biết và làm việc chung giữa các thành viên trong công ty, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Đối với ban lãnh đạo các Team:

Cuộc họp hàng tuần có ý nghĩa tầm quan trọng đối với ban lãnh đạo của các nhóm với ban giám đốc. Trong cuộc họp này, các lãnh đạo có cơ hội trao đổi thông tin, báo cáo nhanh chóng về tiến độ công việc, đưa ra quyết định và giải quyết các vấn đề gặp phải. Cuộc họp hàng tuần cũng giúp củng cố sự gắn kết và tương tác giữa các thành viên trong nhóm lãnh đạo, tạo điều kiện để mọi thành viên lãnh thể hiện ý kiến, tư vấn và chia sẻ thông tin hữu ích. Ngoài ra, cuộc họp cũng giúp đề ra mục tiêu và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo, đảm bảo sự phối hợp trong các hoạt động và đạt được hiệu quả làm việc tốt nhất.

Như vậy cuộc họp hàng tuần là cầu nối quan trọng để ban lãnh đạo của các nhóm gắn kết, cùng nhau xây dựng và đạt được mục tiêu chung.

Đồng bộ báo cáo Bao gồm 9 hoạt động sau.

1 – Đối tác . Hiền tài phù hợp trong mỗi team là khởi nguồn quan trọng nhất. Nuôi dưỡng cho mọi hoạt động bao gồm sự thu hút – chăm sóc – duy trì – thúc đầy và cuối cùng là sáng tạo để phát triển team.

2 – Hoạt động trọng yếu: Chính công việc thực sự đem lại giá trị cho cá nhân – cho team – cho tổ chức.

3 – Nguồn lực chủ chốt : Liên quan môi trường hạ tầng công nghệ ,quy trình,quy định,giúp thực hiện hoạt động trọng yếu dễ dàng và hiệu quả.

4 – Sản phẩm dịch vụ : Là kết quả hoạt động các team có giá trị đối với team mình và team đối tác và chung cho cả tổ chức

5 – Quan hệ khách hàng : Chính là cầu nối dẫn tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của các cá nhân – của team và của toàn bộ tổ chức.

6 - Kênh phân phối : Kênh phân phối có ý nghĩa vô cùng quan trọng nó giúp đem sản phẩm dịch vụ của cá nhân – team – nhóm – và cả tổ chức tới khách hàng 1 cách thuận tiện và hiệu quả.Nó ảnh hưởng trực tiếp tới độ lớn bền vững của cá nhân – Team và cả tổ chức.

7 – Cơ cấu chi phí : chính là là mọi chi phí liên quan Nhằm mục phục vụ 5 hoạt động chính bao gồm thu hút – chăm sóc – duy trì – thúc đẩy – Sáng tạo phát triển . Để tạo ra kết quả tích cực cho cá nhân,team,tổ chức và khách hàng. Liên quan mật thiết tới sự tồn vong của cá nhân team và cả tổ chức trong thời gian dài.

8 – Nguồn doanh thu: Nguồn doanh thu đối với một team làm việc chung là rất quan trọng

Nguồn doanh thu giúp đảm bảo rằng nhóm có đủ nguồn thu đều đặn và ổn định để tiếp tục đảm bảo duy trì cơ cấu chi phí hoạt động và mục tiêu phát triển cho tương lai.

Nguồn doanh thu còn mang lại cơ hội mở rộng thị trường và tăng cường khả năng cạnh tranh của nhóm,của cả tổ chức.

9 – Khách hàng: Bao gồm người trong và ngoài tổ chức khách hàng Là người quyết định tất cả giá trị về vật chất – sản phẩm dịch vụ của cá nhân,team, tổ chức. Và 1 cá nhân, team , tổ chức muốn có tương lai và sự lớn mạnh thì cần giải quyết được sự phục vụ thuận tiện cho khách hàng của mình.

Thông qua báo cáo chung đồng bộ để cung cấp thông tin và dữ liệu về một hoạt động hoặc tình hình cụ thể cho người đọc hoặc người nhận thông tin.

Để lãnh đạo cũng như các cá nhân biết điểm yếu điểm mạnh, cơ hội, thách thức thực sự cũng như điều hướng, dẫn đường và giải pháp mới chính xác phù hợp theo thời điểm tốt hơn, hiệu quả và nhanh hơn hơn.

Lưu ý tinh thần kỷ luật cá nhân đối với ban giám đốc và lãnh đạo team.

Các cuộc họp được quy định là thời gian bắt bược tham ra đối với tất cả các thành viên để đảm bảo - chức năng nhiệm vụ cũng như thể hiện, đúng vai trò chức năng nhiệm vụ - của mình. Đảm bảo sự tin tưởng của team và của tổ chức được đặt đúng người.

Không tự ý hoãn hủy lịch họp nếu không có lý do chính đáng và xin phép báo trước giám đốc 1 ngày làm việc

Các cá nhân khi đến họp mặc đúng đồng phục theo quy định cùng với báo cáo hay tài liệu thảo luận liên quan.

Các cá nhân việc xin nghỉ hãy hoãn sẽ gửi báo cáo trước ngày nghỉ để đảm bảo thông tin không sảy ra thiếu sót và đứt đoạn.

Trường hợp lịch trùng với ngày nghỉ lễ thì lịch họp tự động rời sang ngày gần nhất đúng giờ đó.

Cuối cùng xin Chúc tất cả các cá nhân ban lãnh đạo và ban giám đốc luôn dồi dào sức khỏe .Phát huy được khả năng lãnh đạo, chỉ đạo,quản lý và tạo ra năng lượng tích cực . Thể hiện cũng như phát huy hết khả năng của mình qua đó giúp và dẫn rắt các thành viên trong team đạt được thành công rực rỡ.