Chúc mừng các bạn đã hoàn thành khóa học thành công

CÔNG TY CP KINH DOANH XNK

ĐỒ CHƠI KINH BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  01/2023/TB-KB

Bắc Ninh, Ngày  28   tháng  8  năm  2023

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO
(V/v hoàn thành khóa học)

Công ty cổ phần kinh doanh XNK Đồ chơi Kinh Bắc xin chúc mừng các bạn sau đây đã hoàn thành khóa học sáng tạo nội dung và sản xuất video marketing của công ty ngày 25/8/2023

  1. 1.Hoàng Thị Huệ - phòng marketing
  2. 2.Trần Văn Trọng – phòng Cung ứng-HCNS-SBH
  3. 3.Phùng Thị Nga – phòng marketing
  4. 4.Trần Văn Phú – phòng Cung ứng – HCNS - SBH
  5.  
  6.  
  7.           Một lần nữa chúc mừng các bạn đã hoàn thành khóa học và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực content marketing và video marketing Đồ chơi Kinh Bắc. Hi vọng rằng các bạn đã có những trải nghiệm bổ ích từ khóa học và sẽ áp dụng kiến thức này để phát triển sự nghiệp, đạt được thành công trong tương lai.
  8.  
  9. Xin trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan: