12 Nội quy quan trọng nhất đối với các cá nhân khi tham gia Vào lãnh đạo Các Team

Dưới đây là 12 Nội quy quan trọng nhất đối với các cá nhân khi tham gia Vào lãnh đạo Các Team. Giúp cho cá nhân và Team phát triển bền vững nhất và thịnh vượng nhất.

1. Lắng nghe và hiểu rõ mục tiêu, giá trị và tầm nhìn của Công ty.

2. Phụ trách và chịu trách nhiệm với sự phát triển và thành công của Team.

3. Tôn trọng và tương trợ đồng nghiệp trong Nhóm ban lãnh đạo và toàn bộ tổ chức.

4. Luôn giữ lòng tin và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình làm việc.

5. Đảm bảo tuân thủ các quy định và quy tắc nội bộ Team.

6. Xây dựng đội ngũ mạnh mẽ và Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.

7. Quản lý tài chính hiệu quả và đảm bảo tài chính kiểm soát rủi do tối ưu hóa sử dụng nguồn lực .

8. Đầu tư đổi mới vào việc nâng cao chất lượng và hiệu suất của sản phẩm/dịch vụ.

9. Đưa ra quyết định dựa trên các thông tin và phân tích chính xác và quản lý rủi do chủ động.

10. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đối với khách hàng, đối tác và cộng đồng.

11. Liên tục nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn cũng như nghệ thuật lãnh đạo.

12. Tránh xung đột lợi ích cá nhân và đặt lợi ích của Team lên hàng đầu.

Hy vọng những quy định này sẽ giúp các cá nhân nhân khi lãnh đạo chỉ đảo quản lý team

Thì Giúp cho cá nhân và Team phát triển bền vững nhất và thịnh vượng nhất.

Bài viết liên quan: