12 điều nội quy đối với mỗi cá nhân khi làm việc trong phòng hành chính nhân sự

Dưới đây là 12 điều nội quy đối với mỗi cá nhân khi làm việc trong phòng hành chính nhân sự nhằm giúp phòng phát triển bền vững và thịnh vượng nhất:

1. Chấp hành các quy định và quy trình của phòng hành chính nhân sự.

2. Vượt qua nhiệm vụ cá nhân để hỗ trợ và đóng góp cho mục tiêu chung của phòng.

3. Đặt lợi ích và sự hài lòng của khách hàng nội bộ lên hàng đầu.

4. Thực hiện đúng và đầy đủ các công việc theo thời hạn và yêu cầu.

5. Thực hiện công việc một cách chính xác và có chất lượng, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong quá trình làm việc.

6. Bảo mật thông tin và duy trì tính bảo mật của dữ liệu hành chính nhân sự.

7. Thể hiện đạo đức làm việc, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình công việc.

8. Ghi chép thông tin và báo cáo công việc một cách chính xác và đầy đủ.

9. Phối hợp và giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác để đạt được kết quả tốt nhất.

10. Đối xử công bằng và tôn trọng tất cả các thành viên trong tổ chức.

11. Nâng cao năng lực nghề nghiệp, tham gia các khóa đào tạo và hoạt động tăng cường kỹ năng.

12. Tham gia tích cực và xây dựng môi trường làm việc tích cực, sáng tạo và động lực.

Các điều nội quy này rất quan trọng để tạo điều kiện làm việc an toàn và hiệu quả, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng phòng của team và của toàn công ty.

Bài viết liên quan: